Varna Stock - Хладилна складова база
Предимства
Ръководството на Хладилна складова база „ВАРНА СТОК“ притежава над 15 годишен опит в управление и организация на различни видове логистични услуги. „ВАРНА СТОК“ предлага 3PL логистични услуги, като не се намесва пряко в търговските процеси. Партнирайки си с нас, нашите клиенти имат възможност да се съсредоточат върху основните си бизнес дейности, като ни прехвърлят отговорностите по организацията и решенията на логистичните задачи, получавайки в максимално съотношение, качество на услугата/цена.

Основните ни цели са:
  • пълно осигуряване на материална база, оборудване, квалифициран персонал и подходяща инфраструктура;
  • съвременно WMS решение за управление, което гарантира пълен контрол и безупречна проследимост на извършваните операции;
  • привличане на компании съсредоточени в търговия, производство на храни, логистика на местно и чуждестрано ниво чрез осигуряване на конкурентни предимства;
  • оптимизиране на процесите с цел по-висока рентабилност за клиента;
  • съхранение на безопасни за здравето на потребителя хранителни продукти и суровини за хранително-вкусовата промишленост;
  • пълно удовлетворяване изискванията на клиентите при максимална отговорност за спазване на законовити и нормативни изисквания;
  • осигуряване на ефективни мерки за поддържане на външна комуникация и анализ на информацията, с клиенти, доставчици, контролни органи и други заинтересовани страни в хранителната верига;
  • гарантиране на оптимално ниво на услугата спрямо договорената цена;
  • прозрачност, коректност и предвидимост в партньорските взаимоотношения.
ХЛАДИЛНА СКЛАДОВА БАЗА
МЕНЮ
Начало
За “Варна Сток”
Предимства
Контакти

УСЛУГИ
Складова логистика
Транспортни услуги
Други услуги
Сигурност

ИНФОРМАЦИЯ
Сертификати
Галерия
Поискай оферта
Вход за клиенти

КОНТАКТИ
Светломир Николов - Управител
+359 887598089
svetlomir.nikolov@varnastock.com

Веселин Георгиев – Мениджър логистика
+359 877258359
office@varnastock.com


© 2022 Варна Сток, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни